Zona za bezopasnost na elektroprovoda

Когато обсъждаме концепцията за & nbsp; експлозивна безопасност, т.е. експлозивна безопасност, е невъзможно да се заменят всички насоки с актуални факти. Има много конкретни правни разпоредби, които засягат темите, обсъдени по-горе. На първо място, е необходимо да се започне от факта, че в зони, особено изложени на пожар или експлозия, се прилагат разпоредбите на Директивата ATEX, които информират, че например във въглищните мини и където съществува риск от експлозия на метан или въглищен прах, трябва да се използват устройства, които те противодействат на експлозията и също са маркирани със СЕ.

В последния момент има много европейски рецепти, а също така има и много полски рецепти. В Република Полша всички разпоредби, принципите за доверие и хигиена на нещата и Регламентът на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания по отношение на доверието и хигиената на работното място, свързани с перспективата за експлозивна атмосфера в апартамент (Dz. U. No. 138, т. 931.Когато говорим за безопасност при експлозия, трябва да се спомене, че на всяко място, където съществува такъв риск, работодателят е длъжен да създаде документ за защита от експлозия. Такъв документ вероятно трябва да се направи и с оценка на професионалния риск. Трябва обаче да се отбележи, че той подлежи на преразглеждане в случай на модернизиране на службата на функциите.В днешно време има голям акцент върху безопасността на служителите. Следователно противопожарната защита не е от голямо значение. Създаването на документ, който представлява материал за противопожарна защита, има в края на всяко обозначаване на зони, които могат да бъдат изложени на потенциални експлозии. В същото време се открояват защитни мерки.Освен това всяко бюро по труда, изложено на пожар, трябва да представлява система за предотвратяване на експлозия. Тази система е изградена от три елемента. На първо място, трябва да се потисне запалването, възникващо в устройствата. В противен случай се предполага, че ще доведе до натиск в устройствата до обичайното им състояние, и трето, то е да се предотврати пламък, който е погълнал през тръби или канали, да не предизвика вторичен пожар.В обобщение трябва да се каже, че доброто съществуване е най-важното. Затова работодателят трябва да следва моделите и да се грижи за безопасността на служителите.