Zavod za proizvodstvo na zelmer

Същото нещо, за което се изисква да се грижи за & nbsp; всеки производствен завод е да създаде подходящ, силен и доказан начин за опазване на околната среда от замърсяване, което може да попадне в центъра, заедно с изгорелите газове. Всеки производствен магазин, чиято дейност носи риск от генериране на трудна и неблагоприятна за човешкото здраве основа, е страна по т.нар промишлени отпадъци, е длъжен да инсталира подходяща защитна машина, която ще позволи ефективен метод за отстраняване на прах.

Multilan ActiveMultilan Active Multilan Active Начин да възстановите най-доброто си качество на слуха!

Системите за извличане на прах отчитат границите на отделянето на вредните вещества, в последния от всички прахове и подходящи газове, капсулирани в отработените газове и предотвратявайки изпускането им в атмосферата. За модерното предназначение се използват специализирани промишлени колектори за прах. Те създават специфични филтри, които ядат опасни и нежелани вещества, като ги поддържат добре до последния специфичен контейнер, чието съдържание е специализирано използване, без вредни смущения в естествената среда. Индустриалната система за събиране на прах защитава околната среда, като предотвратява навлизането на отровния прах и издънките във въздуха, както и функциите на централата и мястото, където служителите се опознават. Добре проектираната система за събиране на прах ще гарантира пълно доверие и професионална хигиена. Една от най-ценните характеристики на такъв екип е да съхранява въздух преди много вреден въглероден диоксид да попадне в него. За да се справи ефективно с емисиите си, системата за събиране на прах използва явлението криогенеза, която помага чрез радикално охлаждане на газа. В основната част обаче димните газове трябва да се компресират и след това да се охлаждат, за да може въглеродният диоксид да бъде отделен от газа.