Tipove kasovi aparati

За всички предприемачи рано или късно ще дойде точка, в която ще трябва да се снабди с фискалната сума за собствената си компания. В момента обаче остава фактът или е незабавно готов за употреба?В крайна сметка трябва първо да го инсталирате. Инсталирането на финансова институция не е толкова трудно, мисля, че след като прочетете тази статия, всеки ще го управлява сам.

С какво трябва да започнете?Първата стъпка, разбира се, е да се закупи пощенски терминал. Би било подходящо, ако го направим около 3-5 седмици по-рано, това ще ни позволи да увеличим с последното оборудване и неговите оферти. Времето, което прекарваме за обучение със зеле в нефискален ред, ще ни помогне много по-късно да функционираме и да спестим много нерви, да не говорим за нервите на нашите потребители.Ако вече сте запознат с известен касов апарат, трябва да уведомите компетентната данъчна служба един ден преди планираната фискализация на касовия апарат.Забележете същото силно, така че пишете на ръка.След като въведете такова изявление, трябва да инициирате фискалния модул. Затова е важно да го направите предварително, но не можем да закъснееме с последната работа.Тази помощ се предоставя от оторизирана служба за касови апарати. По време на услугата сервизният техник попълва и сервизната книга, освен това, сумата се запечатва с оловна пломба с сервизния номер.След инициирането на фискалния модул следващият документ трябва да бъде попълнен и подаден в данъчната служба не по-късно от 7 дни. Така че има документ "Уведомяване на данъкоплатеца за средата за касова инсталация". Такъв документ се предоставя от сервизния техник по време на безплатна фискализация. На хартия въвеждаме цялата информация за вашата марка и касовия апарат - неговия сериен номер, уникален, даваме мястото на инсталацията и датата на фискализацията и целта.Струва си да се помисли, че отговорността за представянето на такъв документ е на данъкоплатеца. Препоръчваме също да запазите копието на получения документ.След "фискализиране" на касовия апарат данъчната служба издава третия номер - регистрационния номер. Количеството, приложено към количеството в системата е, например, водоустойчив маркер. Освен това, той се въвежда в сервизната книга в съответното поле.Това число винаги се получава в момента на подаване на данъчни документи в данъчната служба, понякога можете да го получите над писмото.Нашата работа, извършена от сайта, е много важна. Задължение на всеки данъкоплатец е да го спазва в областта на използването на касовия апарат.