Stroitelni uslugi i kasov aparat

Фискалният касов апарат, наречен касов апарат, като автомобил, трябва да се коригира периодично. Но в този случай този преглед трябва да бъде направен най-късно две години след този преглед или фискализация. Преглед на касовия апарат, цената на кризи се променя в стените от 100 PLN до 200 PLN с достъп.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от праведните действия. Правното основание за двугодишния период на преглед на касовите апарати е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. относно условията за ползване на касови апарати. Заедно с предположението и изцяло с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наказателния кодекс неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касов апарат е свързано с неправилно съхраняване на книга и заплашва да наложи глоби за данъчно престъпление. Все пак една по-евтина опция за всеки двегодишен преглед е да се прилага всяка година. Когато се информира за регистрацията на касовите апарати, е необходимо да се помни датата, която е изготвена на платформата за данъчни наредби. Според чл. 12, ал. 3 от този закон, датите, определени в месеците, минават с датата на този ден в днешния месец, който съответства на първия ден от датата, и ако няма такъв ден в текущия месец - последния ден на последния месец.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на касовия апарат е на жена с фискалния касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта да направи такова преразглеждане в рамките на две години от този преглед. Служителят на касата, в рамките на 5 дни от деня на данъчното уведомление от ползвателя, следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31 § 4 от закона в случай на касови апарати.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва преди всичко да се проверява: състоянието на всички касови бележки, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работа, състоянието на паметта и състоянието на батериите.В края на избягването на излагането на глоби от гледна точка на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да се погрижи за датите на прегледа на касовия апарат.