Kulinarni pueshki bedra

В промишлените съоръжения има взривоопасни зони (Ex. Атмосферата заплашва да избухне почти навсякъде, особено в индустрията. Много материали, полезни за извършване на производствени процеси, са запалими или потенциално експлозивни. Нищо в химическата, нефтохимическата или хранителната промишленост, така че това, което е вътре, степента на риск там е най-идеалната.

Поради катастрофалните последици от експлозията е препоръчително да се предприемат подходящи мерки за отстраняване на това. Напитките включват система за експлозивна безопасност, т.е. система за експлозивна безопасност. Правилно функциониращо тяло ще потисне и дори изолира експлозията. Най-новата и най-красива технология за измерване на качеството в индустриалните системи има защитна функция. На практика предотвратява промишлените инсталации срещу повреди. Калибрирането на тези системи е точно в самите устройства (преносими калибратори. Основната задача на застрахователните системи е да намалят налягането, създадено по време на експлозия, до степен, която да не повреди чинията или предмета (декомпресия. Те в идеалния случай добавят към защитата на сгради като силози, резервоари, трошачки, сушилни и др. Нормативните изисквания за проверки, извършвани в райони с опасност от експлозия, са много ценни.В държавите-членки на Европейския съюз референтният стандарт е директивата ATEX относно интериора и изкуството на системите за сигурност. Той въвежда забравени опасни зони и отчита потенциалната опасност (електрически и неелектрически източници на запалване, тъй като проучванията показват, че електрическите съдове са източникът на запалване в поне 50% от случаите. В последния режим включването на само опасности за електричеството в правилата беше слабо за постигане на подходяща степен на защита. Експлозията със сигурност съществува обаче, създадена от фактори като горещи повърхности.Оборудвани с планове за защита от експлозия, заедно с информацията за ATEX, трябва да бъдат надлежно етикетирани и затова маркировката CE и маркировката Ex в шестоъгълника (защита от експлозия.Въпреки че устройствата и защитните методи непрекъснато се усъвършенстват, вярно е, че много зависи от човека, неговата сила и знания - особено в ситуации близо до портата.