Klasifikatsiya na tsivilizatsionnite zaplahi

https://tea-active.eu/bg/Tibettea Active - Уникална рецепта за здравословен гръбначен стълб и стави!

Всяко предприятие, което въвежда технологии, свързани с възможността за експлозия, е принудено да има сертификат за защита от експлозия. Законът също така изисква този материал да бъде сключен от работодателя, например директор на завода, президент, собственик на компанията и др.

Документът за защита от експлозия се определя от законодателството на ЕС и от вътрешните национални стандарти. Строго определени правила & nbsp; уточняват какво трябва да се намира в текста, в какъв ред следва да се предоставят индивидуалните данни на данните.

Документът е разделен на три части.

Важно от тях е представена цялата информация за опасността от експлозия. В офиса съществуват точно препоръчани зони на опасност от експлозия. Във връзка с броя и силата на заплахите се прави класификация на повърхността на опасността от експлозия. Номерът на групата от документ за защита срещу експлозия включва и кратко резюме на мерките за защита.

Друга част от документа съдържа конкретна информация, съчетана с анализ на заплахата и риска от експлозия. Има начини за предотвратяване на експлозия и предоставяне на информация за защита срещу вредните ефекти от експлозия. Втората част уточнява и технически и организационни мерки за сигурност.

Третата част от документа за защита срещу експлозия се състои от знание и подкрепящи документи. Тук се получават записи, сертификати, потвърждения и техники. Обикновено те се представят под формата на поръчан списък или изявление без допълнение.