Kasov aparat innova

Всеки предприемач, който е в домашното име на касовите апарати, се бори всеки ден с вторите проблеми, които тези устройства могат да създадат. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са без дефекти и понякога се развалят. Не всички собственици на предприятия знаят, че по всяко време, когато записът се обработва с касов апарат, той трябва да има друго такова устройство - само в случай на идеален провал.

Липсата на резервен касов апарат по време на по-нататъшна продажба на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи да бъде разбито писмото за продажби на датата на повреда на основното устройство. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книга за фискален касов апарат. В това писмо не само всички ремонти са направени на устройството, но информацията за фискализирането на хазната или промените в мислите все още се извлича. В служебната позиция вписаният номер трябва да бъде едновременно уникален номер, който е определен на касата от данъчната служба, името на дружеството и адреса на помещенията, в които се използва касовия апарат. Всички тези данни са валидни за успеха на данъчните проверки. Всякакви промени в идеята на банката, включително нейната промяна, отиват в дейността на специализирана услуга, която всички предприемачи, използващи касови апарати, трябва да съставляват сключен договор. Какво е далеч - моля, уведомете данъчната служба за промяна на сервизния техник на касата. Продажбите на фискални суми трябва да се извършват непрекъснато, така че при успешното попълване на касовия апарат, трябва да се размени мнението на последния, като се помни да прочетете паметта. Четене на паметта на касата, която живеете - също като нейната промяна, направена само и единствено от оторизиран субект. В допълнение, тази дейност трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се съставя подходящ отчет, копие от което се изпраща на данъчната служба, а другата - на предприемача. Той изисква протоколът да се съхранява заедно с нови документи, свързани с касовия апарат - отсъствието му може да доведе до налагане на наказание от страна на службата.